T2xC1 Màrius Serra creua "El llindar" El llindar
15
30
Velocidad
1x